Замяна на продукти

Продуктите със знак „Гарантирана замяна“ могат да бъдат заменени с нови.

Гаранционният период, който получавате за тях, е 12 месеца от датата на доставка. Ако върху опаковката или инструкциите, приложени към продукта, са посочени други срокове, то за валидни се приемат те. Лещите, които доставяме, (с редки изключения) са със срок на годност, надвишаващ 12 месеца.

Гаранционният период важи в случай че:
• Желаете да замените поръчания продукт със същия модел, но с друг диоптър
• Искате напълно различен продукт.

Съгласно Европейските регулации за здраве и безопасност гаранционният период от 12 месеца важи само за:
• Неотворени опаковки контактни лещи с ненарушена цялост и в търговско състояние, позволяващо препродажба (незамърсени, ненадраскани, немаркирани, несмачкани).
• Продукти, закупени от Kontaktni-leshti.bg преди не повече от 1 година.

При получаване на поръчката получавате и данъчен документ (фактура), който служи и като гаранция.

Изпратете ни първоначалния продукт ще го заменим и ще Ви изпратим новия безплатно

Условия:

• Продуктът тряба да е маркиран със знака „Гарантирана замяна“
• И закупен от Kontaktni-leshti.bg преди максимум 365 дни.

Какви разходи ще имам?

• Вие трябва да заплатите само транспортните разходи за връщането на въпросния продукт.
• Новият прдукт ще Ви бъде изпратен Безплатно!

Имате въпроси? Имате нужда от съвет?